Menü
Sepetiniz

AMBLEM NASIL KULLANILIR?

Amblem nedir?
Amblem, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine uygun olarak tescil edilmiş olduğunu gösteren ve Kurum tarafından oluşturulan; tescilli adla birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanılan ya da niteliği gereği ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda kolayca görülebilecek şekilde hak sahibi kullanıcılar tarafından uygulanan ve coğrafi işaretler bakımından kullanılması zorunlu olan işaret olarak tanımlanır (6769 Sayılı SMK – Madde 2).

Amblemin amacı, ürünün coğrafi işaret/geleneksel ürün adı olduğu konusunda tüketiciyi bilgilendirmek ve denetleme faaliyetlerini kolaylaştırmaktır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince 10 Ocak 2018 tarihi itibarı ile tescilli coğrafi işaretler için amblem kullanımı zorunludur.

29 Aralık 2017 tarih ve 30285 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı amblemleri hakkında düzenleme yapılmıştır

Amblem Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce piyasaya sürülen ve amblemin ambalaja basılması sonradan mümkün olmayan ürünlere mevzuatta bir istisna getirilmemiştir. Bu ürünlere 10 Ocak 2018 itibariyle coğrafi işaretli ürünlerde ilgili amblemlerin kullanımı zorunludur. Bu amblemlerin kullanımı, ilgili tescilli ürünün tescil belgesinde belirtilen denetim mercii ve -tarım ve gıda ürünleri için- Tarım ve Orman Bakanlığının denetimleri ile kontrol edilecektir.

Amblem neden kullanılmalıdır?
Amblemin amacı, ürünün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş bir coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olduğu konusunda tüketiciyi bilgilendirmek, izlenebilirlik, kalite güvencesi ve denetleme faaliyetlerini kolaylaştırmaktır.

Amblem nereden temin edilir?
Mevzuatta amblemin ücretle satılamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Amblem görselleri ve vektörleri için lütfen tıklayınız 

Amblem Kullanım Kılavuzu
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı Amblem Kullanım Kılavuzu için lütfen tıklayınız

Amblem Broşürü
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı amblemleri broşürü için lütfen tıklayınız