Projemiz iştirakçisi kurum ve kuruluşlarda Denetleme Merci Kurulların Oluşumunun Sağlanması için yapılan ziyaretlerde mevcut erişim noktaları konusunda görüşmelerde bulunuldu. Tescil sahibi kuruluşlarla son denetimleri neticesinde uygun görülen ürün erişim noktaları hakkında bilgiler edinilerek erişim noktaları listelerinin hazırlığı sağlandı.

 

Ürün erişim noktaları için projemiz kapsamında 2023 yılı Ocak ayında başlayıp Nisan ayı sonuna kadar devam edecek olan denetim faaliyetlerine katılım süreçlerinde Coğrafi İşaret Kullanım Belgeleri sunumunun yapılması kararlaştırıldı. Bu karar neticesinde projemiz kapsamında tescil sahibi kuruluşlara bir bütünlük arz etmesi maksadı ile genel tasarımı aynı olan Coğrafi İşaret Kullanım Belgeleri şablonları hazırlığı tamamlanarak sunumu gerçekleştirildi.

 

Tüm tescil sahibi kuruluşların yerelde coğrafi işaretli her bir ürün için Coğrafi İşaret Kullanım Belgelerinin ortak bir tasarımsal bütünlük arz etmesi yerelde coğrafi işaretli ürünlerin ortak savunuculuğu adına ilk ortak faaliyet olarak gerçekleştirilmiş oldu. Projenin ilerleyen süreçte faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerinde yapıldığı ziyaretler ile faaliyet tamamlanmış oldu.