Projemiz iştirakçisi kurum ve kuruluşlarda Denetleme Merci Kurulların Oluşumunun Sağlanması için yapılan ziyaretler ile mevcut kurulların güncellenmesi ve yeni kurulların oluşumu sağlanmıştır. Projemiz başvuru süreçlerinde henüz tescil almayan ancak projemiz kabulü sonrasında uygulama süreçlerimize İş Birliği Protokollerimizle katılan Çayeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü “Çayeli Kolot Peyniri” ve S.S.Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi “Ayder Balı” komisyonlarının ilk defa oluşumu sağlandı.

 

Protokol kapsamında iştirakçimiz olan kurum ve kuruluşların 2023 yılında yapacakları denetim faaliyetlerinin projemiz faaliyetleri ile örtüşür zamanlarda olabilmesi için görüşmeler yapıldı. Anzer Balı ve Ayder Balı sağım zamanlarının projemiz denetim faaliyetlerine katılım sürelerine uyum sağlamadığı görüldüğünden gerekli denetimlerin bir önceki yıl denetim raporlarının kontrolü şeklinde yapılmasına ve 2023 yılı sağım dönemlerinden en az birine ilgili sağım dönemlerinde katılım sağlanmasına karar verildi.

 

Projemiz kapsamında bağımsız ve sadece ilgili kurulların oluşumu ile güncellenmesi ve denetim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkı sağlamak amacı ile faaliyetlerin gerçekleştirileceği ilgili kurumlara beyan edildi. İsteyen kurum ve kuruluşların tescil sahibi olarak denetim merci kurullarında resmi olarak Türk Panent Enstitüsüne başvuru yaparak güncelleme yapabilecekleri ve projemiz ekibinden bir kişiyi kurullarında görevlendirebilecekleri ifade edildi. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların güncelleme faaliyetlerinde bağımsız oldukları ancak projemiz süresince tüm kurullara özellikle denetim ve raporlama süreçlerinde katkılar sağlanmaya çalışılacağı ifade edildi.

 

Toplamda on (10) adet tescil sahibi kurum ve kuruluşta tescili sağlanmış on dört (14) farklı Coğrafi İşaret almış ürün için gereken Denetim Merci Kurulların oluşumu ve güncellenmesi (proje ekibinden bağımsız gönüllü katılımcı eklenmesi veya kurula resmi katılımının sağlanması) sağlanarak, ilgili kurul üyelerinin görev yaptıkları kurumlar ile iletişim verileri (Gsm Numaraları) toplandı. İlgili verilerin projemiz diğer faaliyetlerinde kullanılması için raporlanması ve sürdürülebilirlik için gereken hazırlıkların ilki gerçekleştirilmiş oldu.