Menü
Sepetiniz

İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları Bülteninde yayımlanan başvuru ve tescillere ilişkin ilanlara ve Kurumun verdiği kararlara ilgili kişiler tarafından yasal süresi içinde itiraz edilebilmektedir.

Kurumun verdiği ret kararlarına kararın bildiriminden itibaren 2 ay içinde başvuru yapan tarafından itiraz edilebilir.

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları Bülteninde ilan edilen coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ise üçüncü kişiler tarafından ya da Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki önceki tarihli herhangi bir hak sahibi tarafından yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde itiraz edilebilir. İtiraz TÜRKPATENT tarafından başvuru yapanın ve uzman kurum ve kuruluşların görüşü alınarak incelenir.

İtirazlar  TÜRKPATENT elektronik başvuru sistemi (EPATS) üzerinden yapılmalıdır (e-devlet üzerinden yapılan talep). İtirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesince incelenir. İnceleme esnasında görüş alınan uzman kurum veya kuruluşların ücret talep etmesi durumunda bu ücret itiraz eden tarafından tarafından ödenecektir.

TÜRKPATENT gerekli durumlarda itiraz eden ile başvuru yapanı uzlaşmaya davet edebilir. Bu süreçte 6325 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

İtirazın incelenmesi sonucunda başvurunun son hali, değişikliğe uğrayan kısım açıkça belirtilmek suretiyle Bültende yayımlanır. İtiraz sonucu başvurunun reddedilmesi sonucunda da Bültende bu karar yayımlanacaktır.

Tescilli coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları ile ilgili olarak yapılan değişiklik taleplerinin yayımlarına da aynı şekilde itiraz edilmesi mümkündür.