Menü
Sepetiniz

projemiz

RİZE İLİNDE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Proje Amacı:

 

Rize ili ve ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşları tarafından tescil işlemleri tamamlanmış ve halen tescil işlemleri devam etmekte olan başvuru sürecindeki coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve geliştirilmesine kalıcı ve süründürülebilir katkılar sağlamaktır. Bu amaçla proje tescil süreçleri tamamlanmış ve devam etmekte olan coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri içermektedir. Projenin belirgin çıktılarından olan Rize İli Coğrafi İşaretli Ürünleri Koruma Ve Geliştirme Merkezi ile coğrafi işaretli ürünlere ait sürdürülebilir bir koruma, geliştirme ve savunuculuk kazanımları sağlanacaktır. Bu kazanımlar program önceliklerinden de olan toplumsal kalkınmanın desteklenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

 

Proje Hedefleri


  1. Proje ekibi ve proje ofisinin kurulması, iş birliği protokollerin hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlarca imzalanması
  2. Proje görünürlük faaliyetlerinin tamamlanması ve internet sitesi kurulumu
  3. Tescil sahibi kurum ve kuruluşlarda denetleme mercii kurulların oluşumunun sağlanması ve coğrafi işaretli ürünlerin sahada tespitinin gerçekleştirmek
  4. Coğrafi işaretli ürüne erişim noktalarının tescil sahibi kuruluşlarla belgelendirilmesi
  5. Denetleme mercii kurullar ile denetleme uygulamaları ve raporlama faaliyetlerine ilişkin toplantıların yapılması
  6. Coğrafi ürünler denetim faaliyetlerine katılım sağlama
  7. Rize İli Coğrafi İşaretli Ürünleri Koruma Ve Geliştirme Merkezi’nin oluşturulması ve sürdürülebilirlik protokollerinin imzalanması
  8. Rize Birinci Coğrafi İşaretli Ürünler Denetim Mercii Kurulları Genel İstişare Toplantısı ve Ürün Pazarlama Satış Konferansının gerçekleştirilmesi
  9. Rize’nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Tanıtım Broşürünün ve Ürün Üretim / Satış ve Pazarlama Yeri Belgelerinin hazırlanması ve Akademik Yayın Oluşturma
  10. Proje sonuç kitapçığının oluşturulması ve nihai raporun hazırlanması

 

Projenin Hedef Kitlesi

 

Projenin hedef kitlesi Rize ili merkez ve ilçelerinde coğrafi işaretli ürünler tescili gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye aday kurum ve kuruluşlar ile coğrafi işaretli ürünleri üreten satış ve pazarlamasını yapan işletmeler ile Rize ilinde bulunan coğrafi işaretli ürünlerden fayda sağlayan tüm toplum bireyleridir.

,

PROJE FAALİYETLERİ

FAALİYET ADI

AÇIKLAMA

Proje Ekibi ve Proje Ofisinin Kurulması

Proje Ekibi Karadeniz Bilim Teknoloji ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Proje Koordinatöründen Oluşacaktır. Proje Koordinatörünün Proje Uygulama Konularında ve Yönetim Bilimi alanında uzman olması gerekmektedir.

Görünürlük Faaliyetlerinin Tamamlanması ve İnternet Sitesi Kurulumu

Proje Görünürlük Faaliyetleri için gereken hazırlıklar tamamlanarak (50 Adet Afiş, 2 Adet Tabela, 4 Adet Rollup Banner,  1 Adet İnternet Sitesi) görünürlük faaliyeti Proje İnternet Sitesinin Kurulumu ile tamamlanacaktır.

İş Birliği Protokollerin Hazırlanarak İlgili Kurum ve Kuruluşlarca İmzalanması

İlgili kurum ve kuruluşlarla proje faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına Ön Protokoller gereği hazırlanan İş Birliği Protokolleri hazırlanarak, Proje Koordinatörü ve işbirliği kurum ve kuruluş temsilcilerince imza altına alınacaktır.

İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla Proje Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülmesi Adına Ön Protokoller Gereği Hazırlanan İş Birliği Protokolleri Hazırlanarak, Proje Koordinatörü ve İşbirliği Kurum ve Kuruluş Temsilcilerince İmza Altına Alınacaktır.

 

Tescil Sahibi kurum ve kuruluşlarda denetleme mercii kurulların oluşumunun sağlanması proje koordinatörünün de her bir kurulun temsilcisi olacak şekilde tamamlanacaktır.

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Sahada Tespitinin Sağlanması

Mevcut tescili alınmış coğrafi işaretli ürünlerin sahada üretim satış ve pazarlama noktalarının belirlenmesi adına yerelde ürün tespitinin sağlanması gerçekleştirilecektir. Bu faaliyette tescil sahibi kuruluşlarla tespit tutanakları oluşturulacaktır.

Coğrafi İşaretli Ürüne Erişim Noktalarının Tescil Sahibi Kuruluşlarla Belgelendirilmesi (Coğrafi Ürün Üretim/Satış Noktası Belgeleri)

 

Tescil sahibi kuruluşlarla belgelendirilmesi, coğrafi işaretli ürüne erişim noktalarının belirlenmesi ve ilgili belgelendirme faaliyetleri ile gerçekleştirilecektir.

Denetleme Mercii Kurullar İle Denetleme Uygulamaları ve Raporlama Faaliyetlerine İlişkin Toplantıların Yapılması

 

Tescil sahibi kurum ve kuruluşlarda denetleme mercii kurullar ile denetleme uygulamaları ve raporlama faaliyetlerine ilişkin toplantılar gerçekleştirilecektir.

Coğrafi Ürünler Denetleme Faaliyetlerine Katılım Sağlama

Tescil sahibi kurum ve kuruluşların gerçekleştireceği denetleme faaliyetlerine kurul üyesi olarak proje koordinatörünce katılım sağlanacaktır. 12 ürün denetimi

Rize İli Coğrafi İşaretli Ürünleri Koruma ve Geliştirme Merkezi’nin Oluşturulması ve Sürdürülebilirlik Protokollerinin İmzalanması

Proje ofisinin, Rize İli Coğrafi İşaretli Ürünleri Koruma ve Geliştirme Merkezi olarak proje verilerinden elde edilen çıktılar ile görevlendirilmesi, Sürdürülebilirlik Protokollerinin imzalanması ile gerçekleşecektir.

Rize Birinci Coğrafi İşaretli Ürünler Denetim Mercii Kurulları Genel İstişare Toplantısı ve Ürün Pazarlama Satış Konferansının Gerçekleştirilmesi

Rize Birinci Coğrafi İşaretli Ürünler Denetim Mercii Kurulları Genel İstişare Toplantısı, kurullar arası fikir alış verişi ve ortak karar alma stratejilerinin tespiti için, ürün pazarlama satış konferansı sektör temsilcilerinin ulusal ve uluslararası satış ve pazarlama yetkinliklerinin arttırılması için gerçekleştirilecektir.

Rize’nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Tanıtım Broşürünün ve Ürün Üretim / Satış Ve Pazarlama Yeri Belgeleri Hazırlanması

İle ait coğrafi işaretli ürünlerin ve erişim noktalarının belirlenmesi adına, Rize’nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Tanıtım Broşürünün ve ürün üretim / satış ve pazarlama yeri belgelerinin hazırlanması sağlanacaktır. (broşürler 1000 adet ve belgelerde broşürler sayısınca 1000 adet olarak hazırlanacaktır. Broşür ve belgeler takım olarak tek bir ürün olarak temini sağlanarak indirimli ürün temini sağlanacaktır.)

Nihai Raporun Hazırlanması

Proje faaliyetlerinin ilimizde ve diğer illerde benzer projeleri hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara örnek olması yanında tüm faaliyetlerimize ilişkin çıktılarımızın sürdürülebilirliği adına da bir rehber olabilmesi için proje sonuç kitapçığı hazırlığı tamamlanacaktır. (10 adet basılı) proje sonuç kitapçığı projeye ait web sitesinden de yayınlanacaktır.

Proje Sonuç Kitapçığının Oluşturulması

Proje faaliyetlerinin ilimizde ve diğer illerde benzer projeleri hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara örnek olması yanında tüm faaliyetlerimize ilişkin çıktılarımızın sürdürülebilirliği adına da bir rehber olabilmesi için proje sonuç kitapçığı hazırlığı tamamlanacaktır. (10 adet basılı) proje sonuç kitapçığı projeye ait web sitesinden de yayınlanacaktır.